Carrier ще достави на Metro системи за охлаждане, използващи CO2 за хладилен агент

Metro 1
За своите магазини на едро в Европа Metro AG избра охладителните системи на Carrier с естествен хладилен агент CO2. През следващите три години Metro ще реконструира своите магазини в Европа като част от програмата за прекратяване използването на флуорирани парникови газове (F-Gas). Целта е повече от 760 магазина на германската компания да преминат към използване на охладителни системи с естествен хладилен агент и в следствие на това до 2030 г. да бъдат намалени наполовина емисиите на CO2.

В съответствие със споразумението Carrier ще инсталира високоефективни охладителни витрини и хладилни помещения, които функционират с хладилен агент CO2. Metro ще използва системата на Carrier CO2OLtec Evo с ежектор технология и CO2 помпи. През последните месеци Metro AG и Carrier съвместно са разработили стандартизирана концепция за витрини и хладилни системи,  фокусирани върху общите разходи за притежание с цел намаляване на експлоатационните разходи.

„Тясното сътрудничество между Carrier и Metro ще ускори програмата на Metro за прекратяване употребата на F газове, което ще доведе до значително намаляване на загубите на хладилен агент, по-ниско потребление на електроенергия и огромна редукция на въглеродния отпечатък за клиентите на Metro, нашия климат и нашето общество“, сподели Олаф Шулце, директор енергиен мениджмънт, инвестиции и технически решения в Metro AG.

Договорът между Metro и Carrier предвижда редовни проверки, поддръжка и обслужване на преработените охладителни системи, както и връзка с центъра за отдалечен мониторинг на Carrier. Денонощното обслужване ще гарантира високите изисквания на Metro охладените и замразени храни да отговарят на HACCP стандартите (анализ на опасностите и контрол на критичните точки), проследяване на продуктите и оптимизиране на консумацията на енергия.

Може да харесате още...