ЧЕЗ отчете 52 мегавата спад на потреблението по време на „Часът на земята“

Вижте също...