pixel

Чистата енергия за пръв път изпреварва по ръст изкопаемите източници

Енергийните мощности, получавани по екологично чист начин през 2015 г. за пръв път в историята са нараснали повече от мощностите, получавани с помощта на изкопаемите горива. Това сочат данните на Международната агенция за енергетика (МАЕ).

Нарастването на енергийните мощности, получавани по екологичен начин през 2015 г. са били 153 Гвт, става ясно от доклада на МАЕ посветен на средносрочните перспективи на пазара на възобновяеми източници на енергия. Както отбелязва Блумбърг, това са 55% от общото нарастване на енергийните мощности през 2015 г., което означава, че за пръв път в историята екологично чистите мощности изпреварват изкопаемите източници на горива.

Екологично чистата енергия на практика като цяло е нараснала с 15% в сравнение с 2014 г., отбелязват от МАЕ. По данни на агенцията, нарастването на „чистата“ енергия се дължи основно на вятърните (66 ГВт) и слънчевите (49 ГВт) електроцентрали.

В момента се извършва промяна на световния енергиен пазар, смята изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол, като отбелязва, че двигател за промяната са възобновяемите енергийни източници, като при това центърът на тежестта на чистата енергия се измества към развиващите се икономики.

По данни на МАЕ, през 2015 г. всеки ден по света са се инсталирали по 500 хил. слънчеви панели за производство на енергия.

Според прогнозата на МАЕ, през 2021 г. дела на чистата енергия в световната структура на енергопотреблението ще нарасне с 42%. В електроенергетиката дела на енергията, получавана от екологично чисти източници ще е 28% (през 2015 г. тя е била 23%), прогнозира агенцията.

Световен лидер по производство на енергия от ВЕИ, според прогнозата на МАЕ ще е Китай, като страната ще осигурява около 40% от общия ръст на чистата енергия през 2021 г. През 2015 г. по данни на агенцията, в Китай се инсталират средно по две вятърни турбини на час.

В развитите икономики (ЕС, САЩ, Япония), по прогноза на МАЕ картината ще е различна – в периода от 2015 г. до 2021 г. увеличението на чистите енергийни мощности няма „да са в крак“ с увеличеното енергийно потребление.

Индия ще е другата страна, която ще стане лидер при производството на чиста енергия. Очакването е енергийните мощности през 2021 г. да се увеличат със 76 ГВт, като тези от слънце ще се увеличат 8 пъти.

3e-news.net

Може да харесате още...