pixel

Чуждестранни експерти посетиха новоизграждащата се когенерационна централа в Пловдив

Чуждестранни експерти посетиха новоизграждащата се когенерационна централа в Пловдив

Посещението се организира в рамките на годишната работна среща в Община Пловдив по проекта „Сорсър” за стимулиране на резултатите в общините във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.

Експерти от Румъния, Полша, общините Хилерод (Дания), Апелдоорн (Холандия) и Община Пловдив посетиха площадката на новоизграждащата се централа за когенерационно производство на топлинна и електрическа енергия на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД в Пловдив.

Посещението бе организирано като част от годишната работна среща по проекта „Сорсър”, който е базиран на енергийноефективни жилища с максимална употреба на устойчива енергия. Проектът се изпълнява от строителни фирми, Технически университет от Дания, община Хилерод (Дания) и проектантска организация, като Община Пловдив е асоцииран партньор.

В рамките на посещението представителите на общините бяха запознати с техническите характеристики на изграждащото се когенерационно съоръжение, етапите на строителство и неговият ефект върху ефективното производство на енергия и екология.

Изграждането на централата по проект на Сименс стартира през 2010 г. като въвеждането й в експлоатация е предвидено да стане до края на 2011 г. В момента изграждането върви по план като само преди няколко седмици бяха доставен парната и газова турбини. Инвестицията в централа е на обща стойност 100 млн. лева като след завършването си тя ще бъде най-модерното когенерационно съоръжение на Балканите през следващите години с електрическа мощност 49,9 MW и топлинна мощност 54 MW.

Новата централа на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ще осигури следните предимства за своите над 35 000 клиента в Пловдив и Асеновград:
– По-висока сигурност на топлоснабдяване, гарантирана от най-добрите налични технологии от ново поколение;
– 20% по-висока ефективност спрямо съществуващата сега ТЕЦ, която е построена преди 30 години и част от мощностите й са вече извън експлоатация;
– Три пъти по-голямо производство на електрическа енергия в сравнение със сегашното;
– Възможност за предлагане на по-стабилни цени на топлинната енергия на основание рентабилното и ефективно производство на електро- и топлинна енергия;
– Когенерация Пловдив ще използва за гориво природен газ, който ще бъде изгарян в газова турбина с висок коефициент на полезно действие;
– Намаляване на вредните емисии, отделяни във въздуха, което прави Пловдив по-чисто място за живеене. Емисиите на NO (азотен оксид), сравнени с тези на съществуващата ТЕЦ са само една шеста;
– Екологично енергопроизводство, което не вреди на здравето на хората и околната среда.

КРОСС

Може да харесате още...