многослойна тръба GERPEX – EMMETI

Тръбната система GERPEX е универсална по предназначение. Притежава всички  международни сертификати за санитарни инсталации и отопление. ПРИЛОЖЕНИЕ : -във всички видове вътрешни тръбни инсталации в новостроящи се и съществуващи  (реконструкция и ремонт) жилищни, вилни, административни и индустриални сгради, търговски центрове и др., в сферата на индивидуалното...

многослойна тръба PEX AL

Тръбната система Pexal е универсална по предназначение. Притежава всички международни сертификати за санитарни инсталации и отопление. Основен елемент е многослойна тръба от омрежен полиетилен с алуминиев слой, заварен челно – РЕХВAL. Приложение: – във  всички видове вътрешни тръбни инсталации в новостроящи се и съществуващи (реконструкция и...

многослойна тръба B-PIPE X/AL

Петслойна тръба, произведена в България от полиетилен на фирма “DOW-chemical”, с алуминиев слой, заварен линейно по американска технология. Единствената тръба сертифицирана продуктово за питейна вода. Изработена със специални материали, позволяващи резки промени на температурата и налягането, подходяща за отоплителни инсталации. Специален композит позволява огъването на тръбата...