термомодул М 3000

Термомодул, осъществяващ връзката между котел и отоплителна инсталация от 2 кръга, работещи на различни температури: единият високотемпературен (конвектори, радиатори и др.), а другият нискотемпературен (подово отопление) •    Снабден с дистанционно управление със софтуер за електронно контролиране на котли Unical •    Прецизност при регулиране температурата на хидравличните...