котел на биомаса Herz Рelletstar T-Control

Котли за отопление на едно- и двуфамилни къщи – 20, 30, 45, 60 kW Kотел Рelletstar T-Control e новия модел котел на пелети заместник на Рelletstar BioControl. Рelletstar се предлага в мощности – 10, 20, 30, 45 и 60 kW. Тези пелетни котли са предназначени предимно...

котел на биомаса Bisolid Automat

Стоманеният водогреен котел Bisolid Automat е подходящ за отоплението на жилища, еднофамилни къщи, производствени цехове и др., като осигурява комфорта на потребителите с автоматизираните си функции и възможностите за настройки, контрол и управление на параметрите на работа. Иновативното автоматично превключване на котела между основно (пелети) и...

котли на биомаса GreenEcoTherm PELLETHERM V4.0 Long Time

Водогрейните котли Pelletherm V.4 LT са модификация на базовия модел пелетни котли от серията DakonEra. Подходящи са за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Окомплектовани са с: пелетна горелка с автоматично самопочистване от серията GP sc; горивоподаващ...

комбиниран котел на дърва и пелети Bisolid Saver C

Котлите от серия SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID са предназначени само за водогрейни котли BISOLID, изгарят дървесни пелети...

комбиниран котел на дърва и пелети Bisolid Saver W

BISOLID идват на българскя пазар, за да задоволят нарастналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигяват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението. Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво...

котли MARINE СS, СSА, СSI

Котлите тип MARINE са стоманени, произвеждащи топла вода за отопление и санитарни нужди. Предназначени са за изгаряне на биомаса. Те са с автоматично горивоподаващо устройство, пожаробезопасна система, пепелопочистващо устройство. Подходящи са за отопление на обществени сгради, индустриални и селскостопански обекти. Котлите CS и CSA са с...

пелетен водогреен котел Pelletherm V.2 BIO

Пелетните водогрейни котли Erato Pelletherm са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14...

пелетен водогреен котел Pelletherm V.2 M00

Пелетните водогрейни котли Erato Pelletherm са предназначени за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода през летния сезон. Основното предимство и уникалност на този продукт е възможността да изгаря пелети с диаметър от Ø 6 mm до Ø 14...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!