комбинирани горелки Lamborghini TWIN LMB

Горелките серия TWIN са един от последните продукти в продуктовата гама LAMBORGHINI. Предназначени са за работа в инсталации, при които има възможност да се използват два вида гориво едновременно – газ и нафта или газ и мазут. Технически характеристики: Модел Разход на гориво (kg/h) Разход на...

пелетна горелка BURNiT PELL

Пелетните горелки за водогрейни котли BURNiT Pell са предназначени за изгаряне на дървени пелети с диаметър 6-8 мм. Допринасят за високоефективен и екологично чист горивен процес. 1. Пелетна горелка Pell 2. Гъвкава тръба 3. Ел. мотор 4. Шнек за автоматично подаване на пелети 5. Микропроцесорно управление...

пелетна горелка SUNSYSTEM-BURNiT PP

Пелетната горелка BURNiT PP е предназначена за изгаряне на  дървени пелети, с диаметър 6-8 мм. Допринася за високоефективен и екологично чист горивен процес. Приложение: * Възможност  за монтиране към вече инсталирани водогрейни котли, с цел преминаване от един вид гориво към изгаряне на пелети. * Възможност...

горелка RIELLO LOW NOx RLS – индустриална

Серии комбинирани горелки RLS / Е MX и RLS / BP MX на RIELLO, за работа c нафта или природен газ, са проектирани за работен диапазон от 600 до 4 500 kW и се характеризират с модулна моноблокова структура за лесно и бързо инсталиране към водогрейни...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с ниски емисии на замърсяване: BTG 20LX; SPARKGAS 30LX / LX V; BGN…LX / LX V; GI 1000 LX / LX V

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛИ – LX – възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно) – смесване на газта и въздуха в горивната глава – горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на изгорели...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с електронна модулация: TBG…ME; BGN…DSPGN ME; GI… DSPGN ME; GI…ME; GI…LX ME

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛИ – … ME – регулиране на газта чрез дроселиращ вентил, командван от стъпков сервомотор с електронно управление – за TBG…МЕ – горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III) – горивна глава с рециркулация на изгорелите...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с пневматична модулация: TBG…PN

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛ TBG… РN – регулиране на газта посредством пропорционален работен вентил с пневматично управление – горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III) – увеличен КПД на вентилация, ниско ниво на шума – регулиране на въздушния дебит...

горелки BALTUR, едностепенни газови : BTG…; BTG Lox Nox; SPARKGAS; TBG…

– смесване на гориво-въздушната смес в горивната глава – постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава – горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на замърсяване особено по отношение на азотния...