комбинирани горелки Lamborghini TWIN LMB

Горелките серия TWIN са един от последните продукти в продуктовата гама LAMBORGHINI. Предназначени са за работа в инсталации, при които има възможност да се използват два вида гориво едновременно – газ и нафта или газ и мазут. Технически характеристики: Модел Разход на гориво (kg/h) Разход на...

пелетна горелка BURNiT PELL

Пелетните горелки за водогрейни котли BURNiT Pell са предназначени за изгаряне на дървени пелети с диаметър 6-8 мм. Допринасят за високоефективен и екологично чист горивен процес. 1. Пелетна горелка Pell 2. Гъвкава тръба 3. Ел. мотор 4. Шнек за автоматично подаване на пелети 5. Микропроцесорно управление...

пелетна горелка SUNSYSTEM-BURNiT PP

Пелетната горелка BURNiT PP е предназначена за изгаряне на  дървени пелети, с диаметър 6-8 мм. Допринася за високоефективен и екологично чист горивен процес. Приложение: * Възможност  за монтиране към вече инсталирани водогрейни котли, с цел преминаване от един вид гориво към изгаряне на пелети. * Възможност...

горелка RIELLO LOW NOx RLS – индустриална

Серии комбинирани горелки RLS / Е MX и RLS / BP MX на RIELLO, за работа c нафта или природен газ, са проектирани за работен диапазон от 600 до 4 500 kW и се характеризират с модулна моноблокова структура за лесно и бързо инсталиране към водогрейни...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с ниски емисии на замърсяване: BTG 20LX; SPARKGAS 30LX / LX V; BGN…LX / LX V; GI 1000 LX / LX V

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛИ – LX – възможност за модулиране на мощността чрез монтиране на автоматичен регулатор RWF40 (поръчва се отделно) – смесване на газта и въздуха в горивната глава – горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на изгорели...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с електронна модулация: TBG…ME; BGN…DSPGN ME; GI… DSPGN ME; GI…ME; GI…LX ME

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛИ – … ME – регулиране на газта чрез дроселиращ вентил, командван от стъпков сервомотор с електронно управление – за TBG…МЕ – горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III) – горивна глава с рециркулация на изгорелите...

горелки BALTUR, двустепенни газови горелки прогресивно модулиращи се с пневматична модулация: TBG…PN

ОСОБЕНОСТИ  ЗА МОДЕЛ TBG… РN – регулиране на газта посредством пропорционален работен вентил с пневматично управление – горивна глава с частична рециркулация на изгорелите газове и намалени емисии на NOx (клас III) – увеличен КПД на вентилация, ниско ниво на шума – регулиране на въздушния дебит...

горелки BALTUR, едностепенни газови : BTG…; BTG Lox Nox; SPARKGAS; TBG…

– смесване на гориво-въздушната смес в горивната глава – постигане на оптимални стойности на горене посредством регулиране на въздуха за горене през горивната глава – горивна глава с рециркулация на изгорелите газове, което позволява достигането на много ниски емисии на замърсяване особено по отношение на азотния...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!