парогенератори FERROLI VAPOPREX 3G

Триходов парогенератор за производство на пара, със снопове от димогарни тръби разположени около горивната камера.Връзки в съответствие с TRD 604. СЕ сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC. Приложение – в хранително – вкусовата, леката и химическата промишлености и болници.

парогенератори FERROLI VAPOPREX LVP – HVP

Парогенератор,моноблок и инверсия на пламъка използващ течно и газообразно гориво, със затворена горивна камера, комплект с аксесоари. Връзки в съответствие с TRD 604. КПД 90%.СЕ сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC= Приложение – в хранително – вкусовата и леката промишленост.