медни тръби (твърди)

  Наименование Размер 5m Медна тръба (твърда) Ø 15х0,7 Медна тръба (твърда) Ø 15х0,8 Медна тръба (твърда) Ø 15х1 Медна тръба (твърда) Ø 18х0,7 Медна тръба (твърда) Ø 18х0,8 Медна тръба (твърда) Ø 18х1 Медна тръба (твърда) Ø 22х0,7 Медна тръба (твърда) Ø 22х0,8 Медна тръба...

коляно пр. (Ж-ВтР)

Наименование Наименование Коляно пр. (Ж-ВтР) 22×1″ Коляно пр. (Ж-ВтР) 15×1/2″ Коляно пр. (Ж-ВтР) 42×1 1/2″ Коляно пр. (Ж-ВтР) 15х3/4 „ Коляно пр. (Ж-ВтР) 18х1/2 „ Коляно пр. (Ж-ВтР) 18х3/4 „ Коляно пр. (Ж-ВтР) 22х1/2 „ Коляно пр. (Ж-ВтР) 22х3/4 „ Коляно пр. (Ж-ВтР) 28х1″ Коляно пр....

холендър

Наименование Размер Холендър Ø 15 Холендър Ø 18 Холендър Ø 22 Холендър Ø 28 Холендър Ø 35 Холендър Ø 42 Холендър Ø 54  

муфа преходна (Ж-ВнР)

Наименование    Размер Муфа преходна (Ж-ВнР) 28х1/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 28х11/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 35х11/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 42х11/4″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 42х11/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 54х11/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 54х2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 15х1/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 15х3/4″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 18х1/2″ Муфа преходна (Ж-ВнР) 18х3/4″...

тройник – меден

Наименование Размер Тройник 15х1/2″х15 Тройник 18х1/2″х18 Тройник 22х1/2″х22 Тройник 22х1/2″х22 Тройник 22х3/4″х22 Тройник 18х3/4″х18 Тройник 28х1/2″х28 Тройник 28х3/4″х28 Тройник 28х1″х28 Тройник 15х3/4″х15 Тройник 35х1/2″х35 Тройник 35х1″х35 Тройник 35х3/4″х35  

тройник

  Наименование Размер Тройник 15х1/2″х15 Тройник 18х1/2″х18 Тройник 22х1/2″х22 Тройник 22х3/4″х22 Тройник 18х3/4″х18 Тройник 28х1/2″х28 Тройник 28х3/4″х28 Тройник 28х1″х28 Тройник 15х3/4″х15 Тройник 35х1/2″х35 Тройник 35х3/4″х35 Тройник 35х1″х35