пелетен водогреен котел ДаконЕРА с пелетна горелка III –та генерация

Водогрейните котли DakonEra са подходящи за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Като гориво използват дървесни пелети с диаметър Ø 6 – 8 mm и сушени костилки от череши. ПРЕДИМСТВА: – Стандартна окомплектовка: автоматизирана пелетна горелка от серията...

пелетен водогреен котел ДаконЕРА с пелетна горелка II–та генерация

Водогрейните котли DakonEra са подходящи за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Като гориво използват дървесни пелети с диаметър Ø 6 – 8 mm и сушени костилки от череши. ПРЕДИМСТВА: – Стандартна окомплектовка: автоматизирана пелетна горелка от серията...

пелетен водогреен котел ДаконЕРА с пелетна горелка IV –та генерация

Водогрейните котли DakonEra са подходящи за отопление на малки битови и фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Като гориво използват дървесни пелети с диаметър Ø 6 – 8 mm и сушени костилки от череши. ПРЕДИМСТВА: – Стандартна окомплектовка: автоматизирана пелетна горелка от серията...

пелетни горелки серия GP II-ра генерация

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин. ПРЕДИМСТВА:...

пелетни горелки серия GP III-та генерация

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин. GP...

пелетни горелки серия GP IV-та генерация

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин. GP...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!