панелно отоплително тяло с долно централно свързване RADIK VKM

Панелните отоплителни тела RADIK VKM са продукт в изпълнение VENTIL KOMPAKT. Оригиналното решение на вътрешното разпределение позволява долно централно свързване на отоплителното тяло към отоплителната система. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени...

панелно отоплително тяло с дясно или ляво долно свързване RADIK VKU

Моделът RADIK VKU представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно или ляво долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна не са заварени окачалки и затова е възможно отоплително тяло тип 21, 22 и 33 да се обърне. При тип...

стоманен панелен радиатор за реконструкции RADIK KLASIK – R

Моделът RADIK KLASIK – R е панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK приспособено за бърза подмяна на глидерните чугунени или стоманени радиатори със свързваща стъпка 500 мм. Височината H = 554 мм гарантира безпроблемен монтаж на мястото на стария радиатор. Позволява ляво или дясно странично свързване към...

стоманен панелен радиатор RADIK VK

Панелно отоплително тяло с дясно долно свързване и вложен вентил. Моделът RADIK VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1...

стоманене панелен радиатор RADIK KLASIK

Дълбочина (B)Панелно отоплително тяло със странично свързване Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна на модела RADIK KLASIK...

панелно отоплително тяло РАДИК VKL

Моделът RADIK VKL представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява ляво долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени...

панелно отоплително тяло РАДИК VK

Моделът RADIK VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени...

стоманени (панелни) радиатори ВИП ТЕРМ

Стоманените панелни радиатори са едни от най-разпространените и популярни радиатори. Стоманените радиатори притежават висока топлоотдаваща възможност, малък обем вода, компактни размери, приятен външен вид, вписват се много добре във всеки един интериор. Конструкцията на тези радиатори дава възможност да се съчетава отделянето на топлината както от...