тръбна изолация АЕРОФЛЕКС KFLEX

РАЗМЕР: 15х6           6Х13       28х19 18х6         15Х13       35х19 22х6         18×13        42х19 28х6         22×13        54х19 35х6         28×13        64х19 42х6         35×13        76х19 18х9         42×13        89х19 22х9         48×13      108х19 28х9         54×13      133х19 35х9         64х13      160х19 42х9         67х13 48х9         70х13 54х9         76х13 60х9         89х13 64х9       108х13 67х9       114х13 70х9       133х13 76х9      ...

изолационни профили за тръби

Тръбните изолационни профили представляват топлоизолационни продукти от каменно – минерална вата. Имат форма на кух цилиндър с един надлъжен разрез или с два разреза при по-големите диаметри. Профилите, покрити с алуминиево фолио са подсилени със стъклофибърна мрежа, двойно залепваща лента, която препокрива надлъжната връзка и осигурява...