Condair представя компактно решение за овлажняване на въздуха с пара

Condair 3
С устройството CP3mini Condair предлага компактен овлажнител на въздуха с пара, който представлява оптималното решение, когато се изискват малки обеми или малки размери.

Condair 2CP3mini има патентовани електроди с голяма площ и специална решетъчна структура, които загряват водата на овлажнителя бързо и ефективно и осигуряват хигиенично и прецизно контролирано производство на пара.

Condair CP3mini е изключително подходящ например за лаборатории, където често няма достатъчно свободно пространство и се изискват малки обеми на работа. Компактният уред впечатлява със своята надеждност и производителност и в други търговски приложения, на тестови стендове, в производството, офис помещения и навсякъде, където е необходимо активно овлажняване на въздуха.

При модела PD Condair CP3mini има изход за пара, който може да бъде директно свързан към въздушния канал. Във варианта PR устройството може да се използва за директно овлажняване на помещението благодарение на вградената вентилационна система.

Вижте също...