Daikin Europe и дъщерната им компания Rotex Heating Systems GmbH показаха най-доброто в климатизацията

Daikin Europe и дъщерната им компания Rotex Heating Systems GmbH показаха най-доброто в климатизацията

Daikin Europe и дъщерната им компания Rotex Heating Systems GmbH показаха най-доброто от новото поколение системи за климатичен контрол при предстоящата нова директива за енергийно етикетиране на ЕС, която ще влезе в сила по-късно тази година.

Новите стандарти за минимална ефективност, по отношение на продукти свързани с енергопотребление, включително бойлери и системи за топла вода, ще изискват нови енергийни етикети. Целта на директивата е да се повиши ефективността на продуктите на пазара, свързани с енергопотребление, и постепенно премахване на всички неефективни системи. Чрез въвеждане на стандартизиран етикетен формат ЕС цели да улесни купувачите с ясна и изчерпателна информация за енергийната ефективност на продуктите, когато сравняват алтернативни видове и марки от сектора.

Изложението „ISH“, водещ световен търговски панаир за енергийно ефективно отопление и климатизация, беше проведено във Франкфурт през март 2015 г. Daikin представи последните си иновации в термопомпите, кондензните котли и соларните системи за отопление, както и новият им етикет за енергийна ефективност.


Вижте също...