Daikin One + Smart Thermostat

Daikin One + Smart Thermostat е първият интелигентен термостат, който осигурява пълна двупосочна комуникация с климатичните системите на Daikin.

One + Smart Thermostat е интелигентно интегрирано решение за контрол на температурата, влажността и качеството на въздуха в дома от един от водещите световни производители на системи за отопление, вентилация и климатизация.

Когато времето се променя често, се налага по няколко пъти на ден да се коригират желаните параметри на вътрешния климат. Вместо това може да се използва режимa за автоматично поддържане на желаните параметри в предварително зададена зона на комфорт.

Различните фази на деня предполагат различни температурни зони на комфорт – по-хладно по време на сън и по-топло през другото време. Функцията „график“ автоматично задава желания температурен диапазон според конкретното време от денонощието.

Ползвайки GPS координатите от смартфоните на обитателите One + Smart Thermostat определя геозона около дома и регистрира дали има някого в дома или не. В моментите, когато няма никого в дома, интелигентният термостат на Daikin стартира режим „навън“ с цел икономия на енергия и възстановява нормалната работа на климатичната система, когато обитател отново навлезе в геозоната.

Качеството на въздуха оказва въздействие върху здравето на обитателите. Daikin One System извършва мониторинг на качеството на въздуха, циркулира въздуха в помещението и пречиства въздуха чрез функцията One Clean.