pixel

DAIKIN поведе по пътя за прилагане на регламента за еко-дизайн

DAIKIN поведе по пътя за прилагане на регламента за еко-дизайн

Международна пресконференция във връзка с приемането на регламент за еко-дизайн LOT 10.

На 1 януари 2013 регламента на Делегираната комисия (ЕС) № 626/2011 влезе в сила на пазара. Настоящият регламент (наричан още „LOT 10“), определя минимални изисквания за ефективност на климатици с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за еко-дизайн 2009/125/ЕО. По повод на влизането в сила на регламента, DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH организира на високо равнище международна пресконференция. В основата на конференцията бяха въздействието на регламента върху климатичният сектор и мерките, които DAIKIN – като лидер на световния пазар за климатици – вече приложи в областта на екодизайна. DAIKIN е единственият производител на климатици, който въведе изискванията на регламента за екодизайн три години преди влизането му в сила. Международни медийни представители, както и представители на министерства и на климатични търговски асоциации от Словакия, Унгария, Чехия, Австрия, България, Хърватия и Словения им беше осигурена информация относно новите правни изисквания и прилагането им на практика по време на устни презентации.

„С въвеждането на серията Seasonal Smart SkyAir в нашата продуктова гама за търговски приложения, ние задоволихме изискванията за регулиране на еко-дизайн LOT 10 още през 2010 г. – три години по-рано. В действителност, ние виждаме себе си като пионерите на целия сектор що се отнася до това да направим нашите продукти още по-енергийно ефективни“, заявиха Мартин Круц, управляващ директор на DAIKIN Central Europe и Ото Оберхумер, старши корпоративен съветник на DAIKIN Central Europe, докато приветстваха гостите. Бронислава Жемберова, държавен съветник в катедра „Международни отношения“ на Министерството на икономиката на Словашката република поздрави DAIKIN с водещата роля: „Важно е, че компаниите допринасят за опазването на климата, тъй като може да достигнем целите за опазването на Европейския климат заедно. Особено хладилният и климатичен сектор може да дадат важен стимул.“

В рамките на Европейския план за действие срещу глобалното затопляне, регламентът за еко-дизайн е насочен към подобряване на енергийната ефективност на продукти, свързани с енергопотреблението до 20% до 2020. В презентацията си, Елс Баерт, Мениджър за еко-дизайн и безопасност на продуктите на Daikin Europe NV обясни изискванията за ефективност, които климатиците трябва да имат от 1-ви януари 2013 г.

Регламентът въвежда нов подход в търсене на ефективност: сезонна ефективност, която е противоположна на сегашната използвана номинална ефективност като отчита сезонната прогресия на потребности от капацитет за охлаждане и отопление. Вместо COP и EER, новата сезонна ефективност използва SCOP (сезонен коефициент на полезно действие) и SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност) – факторите, представляващи енергийната ефективност на климатик. Като се отчита консумацията при различни температури заедно със средната поява на тези температури, нови съотношения осигуряват много по-добра представа за реално получената  ефективност и по този начин реалната консумация на даден продукт през целия сезон на работа. Новите сезонни коефициенти за ефективност са представени на нов енергиен етикет, заедно със сегментация в класове А, B, C, и т.н., които вече са известни на европейските потребители от много други области. Допълнителни високи класове на ефективност (A+++, А++ и А+ са на разположение за да се категоризират най-ефективните тела, докато по-ниско ефективните тела (клас B и надолу) са забранени за продажба от 1 януари 2013 г.

Може да харесате още...