Daikin стартира нов Европейски център за развитие

Daikin стартира нов Европейски център за развитие

Daikin Europe N.V. стартира мащабен Европейски център за развитие (ЕЦР) в своето седалище в Остенд/Белгия. Този център за развитие е първият по рода си в Европа! Daikin Industries Ltd., японската компания-майка, лидер в сферата на решенията за управление на климатичните условия, избра Остенд за демонстрация на своя опит и ноу-хау. От 1973 Daikin Europe N.V. (DENV) е единствената по рода си производствена компания в Европа. Компанията скоро ще има свой собствен център за развитие, като с това предприема значителна нова стъпка към по-нататъшно разширение. ЕЦР ще играе важна роля за разработването на иновативни, енергийно ефективни алтернативи на конвенционалните отоплителни решения.

Успехите в Остенд получават своето признание

Европейският пазар е сложен и хетерогенен. Затова Daikin Industries Ltd. основа DENV в Остенд през 1973. С годините компанията натрупа опит в бързите и ефективни адаптации на японските технологии към потребностите на 27-те различни европейски пазара и специфичните им условия. Daikin Altherma е скорошен пример. Това е термопомпа „въздух-вода“, която извлича енергия от външния въздух, за да се използва за отопление на дома.

Шиничи Накаиши, генерален мениджър, ЕЦР: “Поради нейния опит DENV е важна база за познания. През годините екипът разработи няколко успешни локални продукта и решения. При определяне на мястото за новия Европейски център за развитие, компанията-майка в Япония нямаше как да пренебрегне този ценен ресурс. Daikin Industries Ltd. има голямо доверие в служителите и техните възможности. Те наистина го заслужават.“

Продукти от Европа и за Европа

ЕЦР ще се развие за в бъдеще във важен европейски център за научни изследвания и разработки, базиран в Остенд, със сателитни центрове в Чехия и Германия. ЕЦР ще получи висока степен на автономия да разработва свои собствени иновативни проекти и решения специално за европейския пазар. “Досега ние бяхме единствената компания на пазара за климатични системи със свое собствено местно производствено дружество. С годините ние откликваме все по-добре на разнообразните потребности на европейския пазар. Това ни осигури значително конкурентно предимство.
Според нашето виждане ЕЦР изцяло съответства на всичко това. Той ще ни позволи да разработваме продукти в същата среда, където ние произвеждаме и продаваме, като това в още по-голяма степен важи за отоплителния пазар.“

„Продукти от Европа и за Европа”, казва Франс Хорелбеке, председател и член на Управителния съвет на DENV. Освен в Остенд, Daikin Industries Ltd. открива също така подобни центрове в Китай и в САЩ.

Инвестиции в екип и технологии

Първата фаза от изграждането на ЕЦР е свързана с инвестиция на около 13 милиона евро – основно за технологии и инфраструктура. Компанията стартира незабавно с изграждането на няколко нови високотехнологични зали за изпитания. В една от тези изпитателни камери инженерите на DENV могат да симулират всички климатични условия, които могат да възникнат в някоя от 27-те европейски страни. DENV очаква да формира до 2015 г. европейски екип от близо 200 специалисти. Това означава, че DENV ще търси за екипа си в Остенд хора с разнообразни профили – от млади таланти (бакалаври и магистри) до опитни изследователи, инженери и други развойни кадри. DENV вече въвежда интензивни програми за обучение на новите служители в ЕЦР.

Барт Теерлинк, заместник-генерален мениджър на ЕЦР: „Пазарът за климатични системи е в повратна точка. Самите ние вече имаме значително ноу-хау, а можем и да разчитаме на японските си колеги, сред които са някои от най-опитните изследователи в света. Нашата цел е да се възползваме изцяло от това. Затова вече разработихме програма за обучение на нашите служители в няколко различни сфери. Някои от тях дори ще имат възможността да отидат в Япония за кратко.“

Разработването на термопомпата като една разумна алтернатива

Важна роля на ЕЦР ще бъде да отговори на нарастващото търсене на енергийно-ефективни решения на традиционния пазар за отоплителни системи. Изкопаемите горива са ограничени и е налице световен ангажимент за намаляване на емисиите на CO2. Със своята термопомпа Daikin разполага с иновативна технология, която предлага една екологосъобразна и енергийно-ефективна алтернатива на традиционните отоплителни системи. Делът на термопомпите на пазара за отоплителни системи нараства силно. Във връзка с това ЕЦР може да играе важна иновативна роля.

Описание снимка:   от ляво на дясно: Барт Теерлинк (заместник-генерален мениджър Европейския център за развитие), Франс Хорелбеке (председател, член на Управителния съвет) и Шиничи Накаиши (генерален мениджър на Европейския център за развитие)


Вижте също...