Данфосс и новата инициатива на ООН

Данфосс и новата инициатива на ООН

Данфосс е сред водещите фигури в новата инициатива за борба с климатичните промени под ръководството на ООН.

На среща на върха в ООН по климатичните проблеми бе обявена инициатива за центално енергоснабдяване на градовете

На 23 септември, вторник, на среща на върха организирана от ООН в Ню Йорк по въпросите на климата Данфосс обяви важен нов етап в продължаващата работа на компанията по световната инициатива „Устойчива енергия за всички“ (SE4ALL), чията цел е осигуряване на достъп до съвременна енергетика, енергийна ефективност и възобновяема енергия. Като съпредседател на новата инициатива за районното енергоснабдяване на градовете, обявена днес по Глобалната платформа за ускоряване на енергийната ефективност като част от SE4ALL, Данфосс ще застане начело на усилията за подпомагане на градовете да развиват, модернизират или разширяват своите районни енергоснабдителни системи.

За Данфосс е чест да помогне в усилията за ускоряване на развитието на районната топлофикация, тъй като виждаме в нея огромния потенциал на въздействието, което тя може да окаже за постигане на енергийна ефективност в целия свят“, каза Ларс Твеен, президент на „District Energy“ в Данфосс, който се изказа в понеделник на срещата на високо ниво по осъществяването на SE4ALL. „Това, което прави тази инициатива толкова обещаваща, е че всички наши цели са постижими. Технологията за това съществува и положителните резултати от нея са доказани. Сега ние разчитаме на правителствата да си партнират с нас и да се ангажират с модернизиране на своите енергийни инфраструктури.“

Районната топлофикация и централното охлаждане, които съчетават в себе си различни източници на енергия за постигане на по-добра експлоатационна ефективност, са най-рентабилния и устойчив подход за отопление и охлаждане на домове и сгради. Те вече осигуряват значително възвръщане на инвестициите за градове и региони в цяла Европа и Китай, и могат лесно да бъдат внедрени в страни като Съединените щати за постигане на целите по отношение на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия.

Инициативата за районна топлофикация в градовете, координирана от UNEP (Програма на ООН за околната среда) и Данфосс ще подпомогне националните и местните власти в усилията им да развиват, модернизират и разширяват районните си енергийни системи с международна и финансова подкрепа от различни партньори и от частния сектор. Инициативата ще сближи градовете, академичния свят, доставчиците на технологии и финансовите институции в общата амбиция да се постигне реален напредък в намаляването на вредните емисии. Това партньорство ще изгради необходимата база от технологични познания и обмен на ноу-хау, като същевременно ще привлече вниманието на всички заинтересовани страни.

„За да се постигне действителен напредък е необходимо решенията на градско ниво да бъдат превърнати в дела“, добави Твеен. „Кметовете играят жизнено важна роля за преминаването от декларации към реални, конкретни действия. За постигането на осезателно намаляване на парниковите газове и икономия на енергия ние трябва да станем свидетели на ясни ангажименти и стимули осъзнати от както от националните правителства, така и от местните власти.“

Досега 19 града по света са проявили интерес да се присъединят към инициативата, сред които са градове като Сейнт Пол (САЩ), Ванкувър (Канада), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Аншан и Джинан (Китай), Сеул (Южна Корея) и Найроби (Кения). Освен Данфосс и UNEP, 11 други партньори от частния сектор и индустриални асоциации проявяват желание за присъединяване към инициативата, заедно с правителствени организации и мрежи, включително Департаментът по енергетика на САЩ (DOE), ICLEI, UN-Habitat и Международната агенция по енергетика.


Вижте също...