Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете