Данфосс на световния форум за енергийна ефективност

Данфосс на световния форум за енергийна ефективност

Експертна дискусия в рамките на Световния форум за енергийна ефективност EE Global 2013 изследва ролята на енергоснабдителните компании за усъвършенстване на производство и използването на енергия в Америка.
      
Робърт Уилкинс от Данфосс председателства дискусионна сесия на експерти по време на годишния енергиен форум.

Робърт Уилкинс, вицепрезидент на „Данфосс Северна Америка“ по обществените въпроси, бе председател на специализирана дискусионна среща на високопоставени експерти по време на Световния форум за енергийна ефективност (EE Global) 2013, състоял се във Вашингтон, окръг Колумбия на 20-ти и 21-ви май.

За шеста поредна година Данфосс, водещ производител на високоефективни електронни и механични компоненти и уреди за управление на климатични, отоплителни, хладилни и задвижващи системи, бе спонсор на събитието. „Алианс за икономия на енергия“ бе домакин на форума, който събра повече от 550 участници заемащи ръководни постове в обществения и частния сектор. Представители на шест континента бяха поканени да вземат участие в широкообхватни пленарни и научни сесии, чийто замисъл бе да предизвикат широк дебат и да послужат като основа за изграждане на партньорство и размяна на идеи между отговорни правителствени служители, ръководители на компании и експерти от сферата на промишлеността.

На сесията ръководена от Уилкинс под мотото „С поглед отвъд сегашното“, екип от експерти се фокусира върху няколко тенденции, които заедно ще оформят бъдещата роля на енергийния бранш за усъвършенстване на енергийното производство и потребление в Америка, включващи увеличаването на децентрализирано генериране (DG) и реагиране според потребностите от енергия, както и нарастващото използване на възобновяема енергия и прилагане на нововъзникващи технологии.

„Освен по-високо ефективните климатична техника, помпи и двигатели с променлива скорост, можем да посочим и няколко нововъзникнали и намиращи все по-широко приложение локални технологии, които оказват положително въздействие на бранша“, отбеляза Уилкинс. „Системи за оползотворяване на енергията, локални възобновяеми енергийни източници – особено соларни фотоволтаични панели – и локални газови системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, добиват все по-голяма популярност, тъй като компаниите се стремят непрестанно да повишават ефективността на своята дейност.

„Същевременно, енергоснабдителните предприятия подпомагат тези техни усилия чрез разработване на ориентирани към клиентите технологии, предлагащи програми за енергийна ефективност и реагиране според потребностите, както и нови тарифни и ценови структури, които насърчават компаниите да мислят за своето енергопотребление по нов начин и да предприемат подходящи мерки за запазване на енергията, като в същото време способстват за пестене на средства.“

Списъкът на участниците включваше водещи експерти от NYSERDA (Комисията на щата Ню Йорк за изследователска и развойна дейност в областта на енергетиката), EPRI (Научно-изследователския институт по електроенергетика), най-голямата енергийната компания в САЩ „Duke Energy“, мултинационалната енергийна компания „National Grid“ и конгресмена Пол Тонко, който преди беше председател на NYSERDA, а сега е член на Комисията по енергетика и търговия към Камарата на представителите на САЩ. Всички те подчертаха, че съчетанието от енергийна ефективност, информационни технологии и децентрализирано генериране на енергия променя правилата на играта както за електрическите компании, така и за потребителите по отношение на енергийната ефективност. Всички експерти се съгласиха, че са необходими реформи в структурата на енергийното регулиране и бизнес моделите на енергоснабдителните компании, за да се пригодят към новата действителност.


Вижте също...