Данфосс прави фирмения си профил по-отчетлив с цел да засили своите пазарни позиции