Данфосс представи нов раздел на своя сайт

Данфосс представи нов раздел на своя сайт

Данфосс анонсира новия раздел на своя сайт, в който периодично ще бъдат публикувани технически статии на български език от областта на топлофикационната автоматика.

Статиите са написани от водещи специалисти на Данфосс в областта на развойната дейност, приложението и внедряването на продуктите, или в съавторство с конструктори и университетски преподаватели. Някои от статиите вече са публикувани през годините в различни издания,  но те могат да бъдат ползвани по всяко време и да бъдат помагало за всяко поколение. Разгледани са основополагащи теми в областта на топлофикационните системи от типа на „Как да избегнем колебанията на налягането в топлофикационната система“, „Избор на абонатна станция“, „Какво е важно при проектирането на тръбопроводи“.

Тези разработки могат да Ви служат за справка и в тях да намерите отговор на важни за Вас въпроси.

Разделът е наречен ШКОЛА ПО ТОПЛОФИКАЦИЯ и от фирмата са убедени, че това название ще изпълни предназначението си.

Желаем Ви приятно четене!


Вижте също...