Данфосс се включва в „зелената“ тенденция в Германия

Данфосс се включва в „зелената“ тенденция в Германия

Направление Топлофикационна автоматика се включва в „зелената“ тенденция в Германия.

Ако всичко върви по план, в близко бъдеще Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи мотор-вентили и задвижки на стойност стотици хиляди Евро.

Компанията Schnell е един от най-големите производители на така наречените двигатели с двугоривна система, работещи с биогаз, познати също и като СНР (агрегати за когенерация), използвани при биогазови инсталации в Германия. Наскоро главният финансов директор на автоматика за ОВК приложения на Данфосс, Дийтмар Хертиш, убеди немската компания да смени предишния си доставчик на управляващи мотор-вентили и задвижки с Данфосс.

СНР означава комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, при което двигателят с двугоривна система преобразува възобновяемия източник биогаз в топлинна и електроенергия. Дийтмар Хертиш е много доволен от това ново сътрудничество.

„Ние убедихме Schnell да използва наши продукти главно защото се вслушахме в това какво точно им е необходимо. Те искаха продукти, които да направят работата на техните когенерационни инсталации по-ефективна и ние разработихме нова интелигентна задвижка, която ще им спестява 8 до 15 процента от разхода на гориво“, казва Дийтмар Хертиш.

Данфосс и досега имаше търговски взаимоотношения със Schnell, но новото поле на сътрудничество прави бъдещето още по-перспективно, казва Дийтмар Хертиш. Според него технологията с когенерация на топлинна и електрическа енергия се явява една разрастваща се тенденция в Германия и на нея се гледа като на алтернативно решение на ядрените електроцентрали. През 2009 год. Федералното правителство на Германия прие пакет от законодателни мерки, показващи твърд ангажимент в подкрепа на когенерационните технологии и Дийтмар Хертиш очаква, че тази „зелена“ индустрия ще се разрасне значително в бъдеще.

„А задълбочаването на търговските връзки с една от водещите компании на пазара в областта на когенерационните инсталации се надяваме, че ще убеди и други производители да изберат Данфосс за доставчик“, споделя той.

Факти:
Интелигентните управляващи мотор-вентили на Данфосс се състоят от управляващ вентил и задвижка. Функцията на интелигентните управляващи мотор-вентили е да спомогнат за регулиране на енергията за отопление и охлаждане в когенерационните агрегати с двугоривна ситема.

Schnell доставя когенерационни агрегати както за малки биогазови инсталации използвани от отделни фермери, така и за големите комунални отоплителни централи.


Вижте също...