pixel

Датска компания разработва екологични електроцентрали за домa

Датска компания разработва екологични електроцентрали за домa

Датската компания Dantherm Power наскоро обяви плановете си да продава мини-електроцентрали на твърдотелни оксидни горивни клетки (SOFC) за частни домове.

Въпреки, че проектът е в съвсем първоначален етап, компанията прогнозира, че нейният обемистичък прототип ще се развива през следващите няколко години и ще се превърне в достойна зелена алтернатива на производителите на електроенергия. Технологията може да действа и като буфер за сгради, които се захранват от възобновяеми енергийни източници с периодичен характер като като вятъра и слънчевата енергия.

Как работят твърдотелните оксидни горивни клетки

Масивната оксидна горивна клетка е устройство, което произвежда електроенергия чрез окисляването на дадено гориво. Една клетка представкява плоска, тънка конструкция, генерираща напрежение от само около 1 волт. Когато клетките са правилно подредени и комбинирани, техният малък изходен капацитет като напрежение и мощност може да достигне доста високи стойности.

Клетките работят при много високи температури и теоретичната им ефективност по отношение на производството на електроенергия може да достигне забележителните 60%; когато се използва за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, технологията става още по-ефективна.

Високата ефективност на клетките, което означава и по-малък въглероден отпечатък, заедно с ниските емисии на азотни и серни окиси правят от твърдотелните оксидни клетки доста перспективна и обещаваща технология.

Тези клетки могат да бъдат внедрени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP) за нуждите на дома. По този начин освен че домът ще е енергийно автономен, ще се постигне и по-висока ефективност на горивата, защото се елиминират загубите на електроенергия и топлоенергия, характерни за пренасянето на тока и по далекопроводите и на топлината по съответните тръбни пътища. Подобна система за когенерация може да се ползва самостоятелно или като буфер за потребителите на чиста енергия от възобновяеми енергийни източници като вятърни турбини и слънчеви панели.

Графикът

Подобни микро-централи за когенерация сега са на етапа прототип и според компанията „имат размера на твърде пораснал американски хладилник“. За момента акцентът в разработването на системата е поставен върху възможностите да се контролира и поддържа устройството, а не върху намаляване на неговия размер. Все пак произвежданите модели ще се смаляват, обещава компанията, докато достигнат размер приблизително колкото на миялна машина.

Dantherm Power вече е произвела ограничен брой системи, които ще бъдат пуснати в експлоатация при „професионални потребители“, като например водопроводчици или електротехници. Благодарение на професионалния си опит те ще могат да предоставят обратна информация и да разрешават текущи проблеми, които биха могли да възникнат при тези ранни прототипи. Първите микроцентрали за когенерация от този вид ще генерират 1 киловат електроенергия и 1 киловат топлинна енергия. Ще се захранват с природен газ.

На първо време ще бъдат инсталирани седем микроцентрали с комбинирано производство и това ще стане около началото на 2011 г., а до септември 2011 г. още 15 системи ще бъдат инсталирани из частни домове из Дания за окончателно изпитване. За периода 2012-2015 г. компанията прогнозира, че ще може да намали разходите и да подобри характеристиките и надеждността на системите, което ще накара все повече и повече хора да заменят старите си печки със микроцентрали.

Мини-централите първоначално ще работят на природен газ, а вероятно и на метанол и втечнен газ, а може би дори и с биогорива в по-късните етапи.

greentech.bg

Може да харесате още...