pixel

Дават 18,5 млн. за рекултивация на сметище в Русе

Община Русе ще рекултивира с 18,5 млн. лева старото сметище, на чиято територия има опасни гудронови ями.
Проектът вече е финансиран по ПУДООС, съобщиха от местната управа.

Гудронът е нефтен отпадък, изхвърлян в миналото от бившия завод за производство на масла “Леон Таджер”.

В началото на лятото общинската управа взе спешни мерки, за да предотврати разлив от ямите. Проектът за рекултивация на сметището предвижда “запечатване” на всички отпадъци, а след това в период от три години ще се извърши и залесяване.

Гудроновите ями ще бъдат затворени с панели. Така няма да има опасност за околните имоти и земеделските земи.

dir.bg

Може да харесате още...