Децентрализирана контролирана вентилация на жилищното пространство

Този тип вентилация осигурява редуване на режимите за извеждане на отработения въздух и за вкарване на свеж въздух в помещенията, с помощта на системата за затопляне на  чистия въздух Cosmo duo. Посоката на вентилация се сменя общо за бани, кухни и функционални помещения. Контролната платка на Cosmo el поддържа всички възможни настройки и може да бъде разширена със сензори за движение. Ако е необходимо, вентилацията се контролира чрез движение или влажни температурни сензори.

Ефективната вентилация на цялото жилищно пространство се постига благодарение на екипната работа на всички децентрализирани вентилационни устройства.

Cosmo duo

Може да харесате още...