pixel

Делът на базовите централи в произодството на ток расте с 9.46%

Делът на базовите централи в произодството на ток расте с 9.46%

Производството и потреблението на електроенергия за периода 1 януари – 2 април 2017 г., спрямо същия период на 2016 година продължават да са положителни. За пореден период се наблюдава подобрение при износа на ток и работата на базовите централи и възобновяемите енергийни източници. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 2 април 2017 г. спрямо 1 януари – 2 април 2016 г.

Производството на електроенергия до началото на април нараства с 5.03% – до 12 866 335 MWh, при 12 250 330 MWh за същото време през миналата година.

Потреблението за посочения сравнителен период продължава да остава положително – плюс 8.04%, става ясно от данните на системния оператор.
Подобрение се наблюдава при износа на електроенергия до началото на април, въпреки че стойностите продължават да са отрицателни. Според данните, ако износът през посочения период на 2016 г. е бил в обем от 1 205 646 MWh, то за настоящата 2017 г. е 933 472 MWh, което е спад от 22.57%. В същото време, в сравнение с по-ранния сравнителен период до 26 март, коягот бе отбелязан спад от 28%, тоест само за кратък период има подобрение от 6 процента.

За пореден период с високи положителни показатели остава и участието на базовите централи в производството на електроенергия – плюс 9.46%. Ако до 2 април 2016 г. участието им е било в обем от 10 205 646 MWh, то сега нараства до 11 932 863 MWh.

Подобрение има и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа – плюс 3.52%.  Отрицателни показатели остават показателите за работата на вятърните електроцентрали (- 3.29 на сто), а при фотоволтаичните нарастването е само с 1.23%. За сметка на това леко повишение има при участието на биомасата – плюс 72.98%.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е също положително – плюс 3.13%, но в случая се наблюдават плюсови  стойности при работата на вятърните електроцентрали (плюс 2.45%) и отрицателни при фотоволтаичните централи (минус 0.62%). Участието на биомасата в разпределителната мрежа остава положително – плюс 29.73%.

Няма подобрение при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в системата и то за пореден период остава на нивото от минус 31.11 процента, като за сравнявания период от 1 януари до 2 април на 2017 г. намалява до 842 164 MWh от 1 222 556 MWh през 2016 г.

3e-news.net

Може да харесате още...