Desigo Control Point от Siemens

Desigo Control Point е концепция, предназначена да опрости работата и наблюдението на ОВК, осветлението и слънцезащитата в малки или средно големи сгради. Desigo Control Point използва интуитивни сензорни панели и онлайн апликации, които правят сградите по-лесни за управление. Достъпът до сградата/сградите може да се осъществи чрез сензорни дисплеи, от всеки компютър или всяко мобилно устройство, от всяко място по всяко време.


Вижте също...