Детска градина в Русия пести от отопление

Детска градина в Русия пести от отопление

В град Перм в Русия е изпълнен пилотен проект , целта на който е била значително пестене на енергия  в обществени сгради. Разходите за отопление на една детска градина в града  са намалени с 24,5% след обновяване на отоплителната система и системата за битова гореща вода.

Проектът не е голям, но обновявайки отоплителната система на детска градина № 347 в град Перм – един град, разположен в дълбините на Русия, където наистина става студено през зимата, ние създадохме перспективи проектът да бъде чувствително разширен.

По принцип е трудно да се намери финансиране за такъв тип проекти, но в нашия случай ръководството на детската градина намери 2000 Евро, а местна инсталаторска фирма предложи да инвестира двойно по-голяма сума. Тогава инсталаторската фирма и  детската градина се договориха да си поделят постигнатите  икономии  пропорционално на вложените инвестиции. Така с участието на Данфосс Русия като консултант и доставчик на компонентите системата за отопление и битова гореща вода беше напълно обновена.

И проектът се изплати.

Само 12 месеца по-късно повече от половината от инвестицията беше възстановена. Фактически през първата година от ползването на обновената инсталация сметките за отопление бяха намалени с 24,5%.

“Опитът, който получиха колегите от проекта в  Перм още веднъж потвърждава, че в оптимизирането на консумацията на топлинна енергия в обществените сгради съществува значителен потенциал за икономии” , казва Вячеслав Гун, заместник директор на отдел Автоматика в Данфосс.

“Съществува възможност да се постигнат впечатляващи резултати дори в сгради с ниска топлинна мощност и много износени инсталации. Така че си струва-  въпреки че в случая модернизацията беше частична,  сградата на детската градина има все още  достатъчно голям потенциал за енергоспестяващи мерки.”


Вижте също...