pixel

Директивата за енергийна ефективност – одобрена от ЕС

Директивата за енергийна ефективност – одобрена от ЕС

Новата директива е добра новина за околната среда.

Новата европейска Директива за енергийна ефективност е одобрена от Европейския парламент. Целта на Директивата е да гарантира, че страните членки ще намалят разхода си на енергия със 17% до 2020 год. Въпреки че окончателният вариант не е толкова амбициозен като първоначалното предложение, Генералният директор и Президент на Данфосс Нийлс Б. Кристиансен споделя в своя блог, че е доволен от Директивата.

Икономия на средства и същевременно намаляване на емисиите на СО2.

На някои това може да се стори една твърде пресилена визия, но с новата Директива за енергийна ефективност ЕС осигурява солидна платформа за инвестиции в енергийната ефективност.

От гледна точка на Данфосс, акцентът на Директивата върху обновяването на сградите и включването на районната топлофикация в правната рамка на ЕС е особено добра новина.

Директивата за енергийна ефективност изисква от всички европейски правителства да изработят стратегии за обновяване на сградите, като всяка година трябва да се обновяват 3% от държавния сграден фонд. Освен това, от енергийните доставчици и дистрибутори ще се изисква да съкращават продажбите си на енергия с 1.5% всяка година, като съдействат на своите клиенти да намалят разходите си за енергия.

Разбира се, Директивата е компромисна, но същественото е, че ЕС вече стигна до решение относно мерките за енергийна ефективност. Сега вече можем да се захванем за работа и да започнем да си сътрудничим с правителства и компании, за да докажем, че инвестицията в енергийната ефективност е едно разумно финансово решение с краткосрочна възвръщаемост.

Може да харесате още...