pixel

Дискусионен форум обсъжда енергийната ефективност като основен приоритет за устойчивост на икономиката

Четвъртият дискусионен форум по проекта “Прозрачна енергетика” на тема “Енергийната ефективност – основен приоритет за устойчивост на икономиката” ще се състои на 10 февруари 2011 г. от 9:30 ч в залата на Българска стопанска камара на ул. “Алабин” N 16-20.

 Събитието е под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Организатори на форума са сайтът 3е-news.net заедно с Българската стопанска камара и Института за енергиен мениджмънт и със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България и Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Партньор е Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

 Основните акценти на дискусията ще бъдат фокусирани около възможностите, които дава законодателството за енергийната ефективност в България и ЕС за намаляване на вредните емисии, гарантиране на конкурентоспособността и устойчиво развитие на икономиката, институционалната подкрепа на процесите, различните методи и сфери на постигане на енергийна ефективност.

 Проектът “Прозрачна енергетика” предвижда организиране на месечни дискусионни форуми с участието на журналисти, икономисти, енергийни експерти, представители на държавни институции, на енергийни компании и на неправителствени организации, където ще бъдат обсъждани проблемите, възможностите и предизвикателствата” пред българската енергетика в контекста на европейските стандарти и приоритетите, залегнали в общностното законодателство, касаещо сектора.

3e-news.net

Може да харесате още...