Дистанционно отчитане и енергиен мониторинг – новите функционалности на платформата Synco IC на Siemens

· Разширение на облачно-базираната платформа на Siemens, позволяващo дистанционно управление на системите за ОВК;

· Дистанционно отчитане и намаляване на енергийния разход;

· Ценово ефективно решение за експлоатация, управление и енергиен мониторинг на малки и средни сгради.

Направление Сградни технологии на Siemens добавя нови функционалности към облачно-базираната платформа за дистанционно управление на ОВК системи – Synco ICTM. От юли 2018 г. Synco IC  включва дистанционно отчитане на потреблението на енергия и на ключовите индикатори за енергийна ефективност (KPIs), както и дистанционна намеса за намаляване на енергийното потребление.

Synco ICTM е облачно базирана и ценово ефективна система за  управление на ОВК инсталации в малки и средни сгради,  лансирана на пазара през 2015 г.

Чрез нея потреблението на енергия може да се намалява от разстояние и да се отчитат стойностите й за фактуриране. Системата е мащабируема до 2500 безжични или 250 кабелни устройства. Данните за консумираната енергия са достъпни за отчет от разстояние и по всяко време, като по този начин се намаляват разходите за персонал и път, минимизират се човешките грешки и се предотвратява фалшифицирането на данни. Осъществява се контрол върху достъпа до данни и тяхното използване. Отчетената клиентска информация се съхранява на сигурно място.

До 100 обекта могат да бъдат безплатно свързани, което прави Synco IC подходящ за централизирано управление на голям брой по-малки сгради. Затова платформата е  подходящ избор за градове и общини, които разполагат с офиси, училищa и др. вид прилежащи сгради. Компаниите могат да управляват и поддържат системите за сградна автоматизация в своите офиси в глобален мащаб.

Въвеждането в експлоатация на Synco IC Energy Monitoring е лесно. В рамките на няколко минути чрез QR кодове всеки обект се свързва в режим Plug & Play, а измервателните уреди се търсят и локализират автоматично.

Намаляването на консумацията на енергия и емисиите на СО2 в сградите е приоритет за фасилити мендижърите. Synco IC предлага опростено  визуализиране на отчетените данни от ОВК системите посредством интуитивен потребителски интерфейс.  Той показва тенденциите при отчета на данни и дава възможност за сравнителен анализ на енергийните показатели (KPIs) между сгради или наематели, напр. за енергийно потребление/м2, свързано с отопление, охлаждане, топла  и студена вода или електричество. Дистанционното настройване на системите позволява достигането и поддържането на оптимална енергийна ефективност.

Synco IC вече е инсталиран на повече от 15 000 обекта в световен мащаб, където се осъществява дистанционно отчитане на енергийно потребление, дистанционно отчитане на ключовите индикатори за енергийна ефективност (KPIs), и дистанционно намаляване на енергийното потребление.

За повече информация:

 Повече информация за направление Сградни технологии

 Допълнителна информация за Synco IC и Synco IC Energy Monitoring


Вижте също...