pixel

Добавяне на водород в мрежата за природен газ

Buderus

Целта е смесване до 100%

За разлика от природния газ, той не съдържа въглероден атом и затова изгаря без остатък. Разпространението му на Земята също е голямо, което го прави интересен енергиен източник, особено за доставчиците на топлинна енергия: водород. Понастоящем около 14 милиона отоплителни системи в Германия използват природен газ като източник на енергия; те се захранват основно чрез мрежата за природен газ. Добавянето на определено количество водород към тази система е съвсем естествено и може да помогне за постигането на целите за опазване на климата. Това, което звучи просто, изисква обаче определени предварителни настройки както при производството на водорода, така и при уредите за крайния потребител.

Производство на водород

Водородът е първият елемент в периодичната таблица и следователно е най-простият и най-лекият. Той е наличен на Земята в почти неограничени количества, но почти винаги под формата на химични съединения, поради което за получаването му винаги трябва да се използва енергия за отделяне на водорода от съответното химично съединение. Веществото, от което се извлича и използваната енергия са от решаващо значение. Ето защо водородът се разделя на сив, син, тюркоазен и накрая зелен в зависимост от произхода си. Зеленият водород се произвежда от вода по време на електролиза. Електроенергията за него се получава изключително от възобновяеми енергийни източници, като ефективността му в момента е около 70 процента. Зеленият водород се съхранява по подобен на природния газ начин, т.е. компресиран или в течно състояние в съоръжения за съхранение под налягане, или в хранилища. Превръщането и последващото съхранение на регенеративно генерирана енергия, която не е необходима в момента, във водород, например в случая на “вятър в газ”, също е възможен бъдещ сценарий.

Buderus

Подаване към мрежата за природен газ

Тъй като водородът се различава от конвенционалния природен газ по своите физични и химични свойства и поради това има значително по-различно поведение при горене, той може да бъде добавен към мрежата за природен газ само като допълнителен газ. Федералната асоциация на германската топлофикационна индустрия (BDH) препоръчва максималното количество на подаване да бъде десет обемни процента. Обикновено разпределителните мрежи първо трябва да бъдат адаптирани към това. Уредите за крайните потребители също трябва да могат да се справят със смесения водород. За разлика от преминаването от нискокалоричен към висококалоричен газ обаче, тук не могат да се използват комплекти за конвертиране, тъй като промененият състав на енергоносителя означава също, че трябва да се заменят компонентите, свързани с безопасността, и да се получи нов сертификат за безопасност. Трябва да се вземат предвид и ефектите върху други технологии, като например двигателите с вътрешно горене в топлофикационните централи.

Целта е да се постигне 100 процентно смесване

За да се даде възможност за използване на висококачествени водородни примеси в топлогенераторите, са необходими нови разработки за уредите на крайните потребители и адаптирана правна и регулаторна рамка. Независимо от производството, дистрибуцията и алтернативното използване в други сектори, производителят на отоплителни системи Buderus счита, че добавяне на водород в мрежата за природен газ от порядъка на 10% е технически безпроблемно за съществуващите производители на топлинна енергия. Възможни са и по-високи стойности на смесването – до около 20%, но тогава съществуващите системи ще трябва да бъдат проучени от гледна точка на безопасността и съвместимостта на материалите. Обявената цел на Buderus е да направи възможно използването на още по-високи примеси и да разработи генератори на топлина, които също могат да използват стопроцентов водород.

Компанията е представена на българския пазар от Бултерм-Buderus.

Снимки: Buderus

Може да харесате още...