pixel

Добри резултати за Корадо България

Печалба преди данъчи в размер на 1,464 млн. лева отчита „Корадо България” АД за 2014 година. Растежът е значителен спрямо отчетените през 2013 г. 659 хил . лв. Компанията отчита и ръст  в приходите си спрямо 2013 г. Много добрите резултати са сравними с годините преди кризата, съобщават от дружеството.

„За мен е гордост, че „Корадо България“ постигна втория най-висок резултат в историята си, съвсем близък до отбелязания преди кризата. Постижението е резултат от стратегията за оптимизиране на разходи и развитие на продажби, фокусирана максимално върху предимствата на „Корадо България“, както и от солидната подкрепа от страна на „Корадо груп”, каза Иржи Ржезничек, изпълнителен директор на “Корадо България” АД.

„Корадо груп“ значително подобри равнищата на печалба и продажби в трите структури на холдинга. Този резултат бе постигнат в един силно конкурентен и изпълнен с предизвикателства пазар, белязан от срив на традиционно силния украински пазар и допълнително свиване на европейския пазар като цяло. Тъй като трикратно по-голямата печалба на компанията-майка през 2014 г. спрямо предходната бе донякъде повлияна от дивидентите на дъщерната й Ликон, очевидният победител в Групата се оказа Корадо – България с повече от два пъти по-висока печалба спрямо 2013 г. и ние сме истински удовлетворени от отличното представяне на българските ни колеги,” каза главният изпълнителен директор на „Корадо груп” Войтех Чамек.

Заводът за радиатори „Корадо – България“АД в Стражица съществува от 1968 г. Фабриката е държавна до 1994 г., когато е приватизирана от немско дружество. От 1998 г. 98,2% от капитала му принадлежи на световно известното чешко дружество „Корадо груп“, а производството се фокусира върху панелните радиатори.

Марката „Корадо“ е известна в цяла Европа, Америка, Азия, Австралия и дори Северна Африка. Заводът в Стражица изнася радиатори за всички съседни балкански държави, Украйна и дори Чили. От миналата година към „Корадо груп” се присъедини и чешката фирма „Ликон”. Така освен радиатори, производството включва и съвременни уреди от типа на конвекторите.

През 2014г. „Корадо – България“ АД стартира увеличение на капитала си чрез Българската фондова борса със 7 086 161.50 лв. Финансовите средства са част от инвестиционна програма на стойност 25 млн. лв., която ще бъде дофинансирана от страна на „Корадо груп“. Обновяването на производството цели да постави завода в гр. Стражица сред десетте най-добри производители на радиатори в Европа.

www.economic.bg

Може да харесате още...