Домашна автоматизация от Siemens–повишен комфорт, сигурност и енергийна ефективност

Интелигентните (смарт) устройства са навсякъде около нас. Според проучвания до 2020г. близо 50 милиарда устройства и обекта ще бъдат използвани или управлявани благодарение на връзката им с Интернет. Интернетът на нещата (The Internet of things – IoT) е намерил своя път в почти всички области на живота – дори в сградната  и в частност домашна автоматизация.

90% от живота си хората прекарват на закрито. Ето защо сградите, и в частност нашите домове, оказват голямо влияние върху нас. Повишената нужда от сигурност и нарастване на значимостта на енергийната ефективност и устойчивост са все по-актуални теми днес. В отговор на тези предизивикателства домашната автоматизация Gamma instabus е създаденa, за да покрие нуждите на обитателите и да създаде един комфортен, сигурен и безопасен дом. Чрез интелигентната система от Siemens разходите за енергия значително намаляват, което обуславя бързата възвръщаемост на инвестицията.

Системата за домашна автоматизация Gamma instabus на Siemens е иновативно технологично решение, което централизирано управлява всички инсталации в сградата. Тя се основава на световния стандарт за сградна автоматизация KNX, използван също така от над 300 други производители. Той позволява интегрирането на компоненти и устройства на различни производители, т.е. клиентът не е ограничен до един доставчик, дизайн и т.н. Голямо предимство на KNX е възможността за обновяване и разширяване на системата във всеки един момент.

Gamma instabus на Siemens управлява всички инсталации в едно жилище и осъществява взаимовръзки между отделните системи. Тя е лесна и удобна за управление от всеки потребител чрез телефон, таблет или стаен прибор. Системата за домашна автоматизация предлага иновативни решения и сценарии, които перфектно съответстват на изискванията за енергийна ефективност и комфорт на помещенията. Собствениците на сградата могат да подобрят ефективността и стойността на имота си, като същевременно намалят оперативните му разходи. Тя се отличава с редица преимущества и характеристики:

Удобство и комфорт за обитателите на сградата:
♦ автоматично и оптимизирано управление на отоплението и охлаждането, съобразено с използването на помещенията или нуждите на обитателите;
♦  възможност за избор на различни осветителни сценарии или димиране (затъмняване на помещението);
♦  контрол на щорите в зависимост от атмосферните условия и осветеност;
♦  възможност за дистанционно управление на аудио и видео системите;
♦  интуитивно управление на всички системи от едно устройство.

По-голяма безопасност и защита на инвестицията:
♦ 
 автоматично управление на отоплението, охлаждането и осветлението, с цел пестене на разход на енергия;
♦  дистанционно наблюдение на помещенията (отчитане на присъствие, отворени прозорци или врати);
♦  автоматично изключване на електроуредите, когато съответните зони са неизползваеми;
♦  възможност за автоматично изпращане на аларми и съобщения чрез имейл;
♦  възможност за симулиране на обитаван дом чрез контролиране на осветление и щори, настроени съгласно времеви график;
♦  докладване на отворени прозорци и врати, взлом, пожар или наводнение;
♦  наличие на паник бутон, който включва на цялото осветление в жилището в случай на опасност.

Техническа информация за пълната гама продукти може да намерите тук и тук или като се свържете с нас.