pixel

Домашни станции “Regudis W”

Продуктите и системите на Oventrop позволяват по-добра енергийна ефективност на съоръженията в сградите, не само при ново строителство, но също така и при реновиране на сгради. Новото строителство и реновирането поставят инвеститорите пред решения за дългосрочна топлинна концепция. Домашните станции на Oventrop „Regudis W“ осигуряват отделни жилища или промишлени части с топлина, както и с гореща и студена питейна вода. Възможността за комбинация със системи, работещи със соларна енергия задоволява нарастващите законови норми за използването на възобновяеми енергийни източници. Необходимата топлинна енергия се осигурява чрез централен топлоизточник, например от централно топлоснабдяване, котел на нафта, газ или дърва и един буферен резервоар. Подготвянето на гореща вода се извършва децентрализирано чрез топлообменник на проточния принцип. Домашните станции на Oventrop „Regudis W“ са предназначени както за отопление на жилища и части от промишлени помещения, така и за сгради с високи хигиенични изисквания при подгряването на горещата питейна вода.

Предимства за инвеститора:
– значително по-ниски инвестиционни разходи в сравнение с използването във всяко жилище на нови стенни отоплителни уреди и газови уреди;
– ниски монтажни разходи, тъй като са необходими само три захранващи линии за всички жилища на един щранг;
– незабелязващ се монтаж във всички помещения, благодарение на кутия за монтаж или за вграждане;
– централен топлинен източник, възможна е комбинация с възобновяеми енергийни източници;
– при водно съдържание в линията за питейна вода (TWW) < три литра, не е необходима циркулационна линия;
– няма задължение за анализ за легионели съгласно TrinkwV;
– не е необходимо предварително подгряване на питейна вода;
– хидравлично и термично регулиране при подгряването на питейната вода;
– ниски температури във връщащата линия;
– тръби и топлообменник от висококачествена неръждаема стомана;
– станцията е изцяло монтирана върху носеща основа, с тествана плътност и изпитани функции;
– чрез термичен баланс варовитите утайки в топлообменника са сведени до минимум благодарение на положението за монтаж, достатъчната термична дължина и вида на хидравличните връзки;
– ниски разходи за обслужване

Предимства за потребителя:
– температурата на питейната вода (гореща питейна вода) може да се настрои чрез температурен регулатор;
– хигиеничен, енергийно ефективен режим на работа;
– пълен контрол на разхода благодарение на точното отчитане на жилищните елементи чрез възможност за монтаж на топломер и водомер за студена вода;
– индивидуално понижаване на температурата през нощта и/или зонално.

Домашните станции „Regudis W“ имат всички необходими връзки:
– връзка за подаващата и връщащата линия за централния топлоизточник;
– връзка за подаващата и връщащата линия за отоплителния кръг на жилището;
– връзка за питейна, студена и топла вода.

Съществуващите пас-парчета позволяват монтаж на топломери и водомери.

Технически данни:
Номинален размер: DN 20
Номинално налягане: PN 10
Връзки: G 3⁄4
Холендрова гайка: плоско уплътнение
Макс. раб. темп. tVL (подаваща линия за гореща вода): 90°C
Темп. на отвеждане tzapf: 40–70°C
Мин.темп.в подав.линия: tzapf + 15K
Работен диапазон 1: Максимален дебит на БГВ: 12 l/min
Работен диапазон 2: Максимален дебит на БГВ: 15 l/min
Работен диапазон 3: Максимален дебит на БГВ: 17 l/min
Пластинчат топлообменник: неръждаема стомана,1.4401, медно- или никелзапоен

Начин за поддръжка (годишно):
– визуален контрол;
– почистване на филтъра;
– управление на сферичните кранове.

Станциите Regudis на Oventrop се предлагат в различни варианти, някои от които са:

1. Regudis WHT-U – за снабдяване на отделните жилища с гореща и студена вода, дава възможност за присъединяване на един отоплителен кръг.

Необходимата топлина се осигурява чрез централно снабдяване с топлина, напр. от топлофикация или локална топлинна мрежа, от котел на нафта или газ, или от соларна инсталация. Затоплянето на водата за битови нужди става децентрализирано чрез топлообменник на базата на проточния принцип.

2. Regudis WHT-F – със смесен или директен отоплителен кръг.

Станцията служи за осигуряване с питейна вода и подово отопление в едно жилище или с питейна вода, подово отопление и радиатор.

3. Regudis WHT-E – най-новата домашна станция на Oventrop, оптимизирана за нискотемпературни системи – за енергийноефективно и хигиенично захранване на сгради.

Предимства:
– домашна станция с електронно управление за нискотемпературни системи (напр. термопомпа);
– високи мощности на отвеждане при по-ниска свърхтемпература (едва 5K);
– ниска загуба на налягане;
– топлоизолация за оптимизирана ефективност;
– лесна хидравлична връзка чрез многофункционален регулиращ вентил
– модулна конструкция с възможност за лесно добавяне на допълнителни модули; компактен размер (дълбочина 110 мм);
– предварително монтирана арматурна група с изпитана плътност;
– лесен и бърз монтаж.

Станцията Regudis WHT-E се състои от:
1. Електронно задвижващо устройство с интегрирано управление на температурата на БГВ с контролен диапазон 40-70°C;
2. Обезвъздушител за отоплителния кръг;
3. Регулиращ вентил с интегриран регулатор на диференциалното налягане и приоритетна функция за питейна вода;
4. Зонален вентил за регулиране на отоплителния кръг;
5. Пластинчат топлообменник;
6. Температурен сензор за гореща вода;
7. Свързваща кутия – захранващо напрежение;
8. Сензор за дебита;
9. Обезвъздушител на кръга за питейна вода;
10. Възможност за свързване на модул за циркулация на питейна вода;
11. Пас-парче за топломер;
12. Възможност за свързване на температурен сензор  за топломер М 10х1;
13. Филтри на подаващата и връщащата линия;
14. Пас-парче за водомер;
15. Възможност за свързване на регулиращи комплекти за поддържане на температурата.

Повече информация за продуктите и системните решения, предлагани от фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.

Може да харесате още...