Дозатори на полифосфати от италианската фирма Gel

Водата, използвана във водните системи, съдържа определено количество разтворени калциеви и магнезиеви соли, които определят нейната твърдост. Когато водата се нагрява, поради твърдостта започва химическа реакция, при която се образуват калциев и магнезиев карбонат (котлен камък) и въглероден диоксид.

Утайките на калциевия карбонат причиняват наслояването на котлен камък в отоплителните системи и тоблообменниците, докато въглеродният диоксид има корозионен ефект вътре в системата.

Следователно е необходимо твърдата вода да се преработи чрез инсталирането на уреди против котлен камък и корозия, каквито се явяват устройствата за пропорционално дозиране. Дозирането на продуктите, базирани на полифосфати, в съответствие с Директива 2002/82/СЕ, пропорционално на дебита на водата (4 ppm) не променя характеристиките на питейнта вода, като запазва в разтворено състояние елементите, които в противен случай се утаяват причинявайки образуването на котлен камък. Дозирането, също така, предпазва тръбопроводите от корозия като същевременно значително намалява консумираната енергия и разходите по поддръжка. Дозиращите устройства могат лесно да се монтират на входа на водопроводната инсталация, преди котлите или бойлерите, както и преди пералните и миялните машини.

Принципът на действие на дозаторите е основан на ефекта на Вентури, според който диск-диафрагма, поставен във вътрешността на прав тръбопровод и съдържащ отвор с точно определени размери, създава разлика в наляганията преди и след диафрагмата, пропорционална на дебита на флуида.

Отчитайки важността на проблема, нашият дългогодишен партньор в сферата на оброботка на води италианската фирма GEL, разработи серия от дозатори на полифосфати, защитени с няколко патенти и технически решения с цел подобряване на функционалността, надеждността, постоянството на дозирането във времето и улесняване на поддръжката.

BY-PASS ACQUASTOP
Патентована система, интегрирана в корпуса на дозатора, позволява монтаж на устройството на тръбопроводите за питейна вода без реализиране на байпасна връзка, с което се спестяват средства, време и пространство. Освен това, благодарение на BY-PASS ACQUASTOP е възможно презареждане на устройството чрез сваляне на чашката, без да е нужно да се спира водата.

DIMA
Патентована система с връзки, позволяващи монтажа на дозатора на тръбите на стенните газови котли и проточните газови бойлери в малкото пространство между уреда и стената, без използването на гъвкави връзки или други неестетични способи.

GELPHOS RAPID
Патентована система на готов продукт против котлен камък и корозия, използван в системите за пропорционално дозиране. Продуктът е опакован в удобни херметизирани опаковки за презареждане, които лесно могат да се поставят в резервоара на дозиращото устройство. Автоматичното опаковане, комбинирано с абсолютна чистота на продукта, позволява получаването на чашки за презареждане с предварително приготвена смес и гарантира оптималното дозиране на продукта.

Продуктът е в съответствие с нормите на Европейския съюз, касаещи хранителните продукти и питейната вода. Презареждането на дозиращото устройство е много лесно. Достатъчно е да затворите вентила ACQUASTOP, да освободите налягането през обeзвъздушителя и да смените чашката.

Силфонът е изпълнен от материал, използван в хранителната промишленост и подходящ за питейна вода. Той променя разширението си в зависимост от изразходването на материала. По този начин се гарантира постоянна контактна повърхност между водния поток и препарата, независимо от неговото количество, с цел да се гарантира постоянство на дозирането във времето.

Въртяща се връзка позволява лесен монтаж на дозатора, както на хоризонтални така и на вертикални тръбопроводи без необходимост от от разклонения.

Устройствата за пропорционално дозиране се предлагат в няколко варианта.

DOSAPHOS 200 – 250
Използва се за намаляване отлагането на котлен камък и предотвратяване на корозията във водонагреватели, котли, перални и миялни машини, кафемашини. Вграден обезвъздушител.
Технически характеристики:
Връзки – ½” – ½” (ж.ж.)
Максимално дозиране – 4 ppm
Автономия на презареждането – 12-15 m³
Максимално налягане – 10 bar
Максимален дебит – 2 m³/h
Загуби на налягане – 0,2 bar

КОМПЛЕКТ ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК 200-250 DIMA
Съдържа едно устройство за пропорционално дозиране Dosaphos 200, 250 или Dima, плюс картонена опаковка с осем броя чашки Gelphos Rapid за презареждане, които се използват за обработка на водата в продължение на една година.

DOSAPHOS 600-700
Технически характеристики:
Връзки – 1” х 1” (ж.ж.)
Максимално дозиране – 4 ppm
Автономия на презареждането – 120 m³
Максимално налягане – 10 bar
Максимален дебит – 5,8 m³/h
Загуби на налягане – 0,2 bar

За контакти и повече информация – www.bulgariatherm.com