pixel

Държавата и общините да се разплащат до 30 дни, поиска сдружението на дребния бизнес

 Малките и средни фирми настояват плащанията на държавата и общините към бизнеса да се сведе до 30-дневен срок, каквато е препоръката, заложена в ресорната евродиректива. Така значително ще се намали и междуфирмената задлъжнялост, коментира пред БТА председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) Елеонора Негулова.
Според официалните данни на Министерството на финансите държавата и общините дължат 278 млн. лв. на бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Невърнатият ДДС към края на януари т. г. е близо 208 млн. лв.
Малкият бизнес очаква да бъдат намерени начини да се подготвят промени в Закона за ДДС, с които да се регламентира данъкът да се дължи не при фактурирането, а при плащането по конкретните фактури.
Бизнесът очаква да се подготвят и промени в Кодекса на труда за по-гъвкави форми при наемането на работа почасово.
Ръководството на НСМСБ очаква от ресорния зам.-министър да поеме инициатива за създаването на системата за стимулиране на малкия и среден бизнес като се преосмисли ролята и функцията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Трябва да се намерят начини за достъп на общинско равнище до отделните предприемачи и да се отчете полезната практика, създадена по Програмата за развитие на селските райони за публично-частни партньорства, каза още Елеонора Негулова. Идеята е бизнесът да бъде поканен да предоставя крайните консултантски услуги, а не администрацията отново да обслужва бенефициентите, добави тя.
Негулова припомни, че предстои разработването на новата Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия. Ако и в нея не се намери адекватна роля на държавната агенция, има риск да попаднем в ситуацията, каквато бяхме през последните седем години, каза председателят на НСМСБ.
По отношение на стимулите за малкия и среден бизнес, според Елеонора Негулова, те трябва да са на различни нива. На първо място, според нея, те трябва да бъдат свързани с подобряването на бизнес-средата.

mediapool.bg

Може да харесате още...