pixel

Държавните енергийни фирми ще отчитат публично разходите си

Дружествата от енергийния сектор, в които държавата или общини имат поне 50% участие, ще съобщават публично разходите си. Това предвижда наредба, публикувана на сайта на Министерството на енергетиката за обществено обсъждане.

Информацията за направените разходи ще бъде публикувана на сайта на енергийното министерство. Целта е да се осигури прозрачност на финансовите потоци на търговските дружества. От министерството очакват също по този начин фирмите с държавно участие от сектора да оптимизират разходите си и да станат по-ефективни.

Ще бъдат оповестявани разходите за материали и консумативи, за външни услуги, амортизации и персонал, както и другите оперативни харчове на дружествата. Дружествата ще подават информацията за разходите си в министерството всяко тримесечие (с натрупване) до 25 число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период. Годишният отчет ще се подава до 25 април на следващата година.

В срок от пет работни дни енергийното министерство ще публикува получената информация на страницата си в интернет.

В приложение е дадена детайлна справка кои разходи трябва да посочват енергийните компании при отчета си пред енергийното министерство.

3e-news.net

Може да харесате още...