pixel

Двойно-регулиращ вентил “Cocon QTZ” от Oventrop

Регулиращият вентил на Oventrop Cocon QTZ” комбинира функциите на автоматичен регулатор (номиналната стойност се настройва ръчно) и на регулиращ вентил. Регулиращият вентил може да се оборудва със задвижващо устройство, температурен контролер и глава за ръчно регулиране (резбова връзка M 30 x 1.5).

Вентилът се използва за хидравличен баланс и регулиране на температурата на уреди и участъци от системи за таванно охлаждане, Fan-Coil, конвектори, централно и повърхностно отопление.

Вентилът е изработен от месинг (DZR) с уплътнения от EPDM или PTFE. Шпинделът е от неръждаема стомана.

Модели:
– DN 15 до DN 32
– с или без тестови точки за измерване на налягането
– вход: холендрова гайка, изход: женска резба или вход и изход: женска резба.

Желаният дебит се настройва чрез ръкохватката (поз. 4).

Номиналната настройка може да се защити от нежелана пренастройка с помощта на ръкохватката, както и на допълнителния блокиращ пръстен.  Зоните на частично натоварване могат да се регулират с помощта на задвижващо устройство и температурен регулатор, които се завиват на вентила.

Илюстрираният участък от  “Cocon QTZ” показва три диапазона на налягането.
“p1” е налягането на вход, а “p3” – налягането на изход от вентила. “p2” е работното налягане в диафрагмения елемент, което се поддържа постоянно чрез диференциалното налягане “p2” – “p3”.

Регулиращият вентил “Cocon QTZ” обединява функциите на три вентила. Интегрираният диафрагмен елемент (поз. 1) играе ролята на регулатор на диференциалното налягане, като поддържа постоянно “p2” – “p3”  през втория вентил (настроен от завижващото устройство или температурен регулатор регулиращ елемент – поз. 2) и по този начин регулира третия вентил (чрез дебитния елемент – поз. 3, който се настройва посредством ръкохватката).

Дори при много високи непостоянни диференциални налягания “p1” – “p3”, които могат да възникнат при включване и изключване на части от инсталацията, диференциалното налягане “p2” – “p3” остава постоянно. Така може да се постигне ефективност на вентила 100%.

Максималният обемен дебит (V) се настройва чрез ръкохватката в контролния диапазон (0.20 – 4 bar). В областта на частично натоварване, обемният дебит се регулира до необходимата стойност  чрез височината на повдигане на регулиращия вентил.

Предимства:

– постоянна висока ефективност;

– намалени размери;

– дори при свалено задвижващо устройство, желаните номинални стойности могат да се регулират и проверяват чрез свободно достъпна ръкохватка;

– настроената номинална стойност може да се отчете и при монтирано задвижващо устройство.

Номиналната настройка може да се защити от нежелана промяна чрез фиксиране на ръкохватката и допълнително – чрез блокиращ пръстен.
–  номиналните стойности са разположени под ъгъл 45°, по този начин се гарантира добра видимост във всяко монтажно положение;

– номиналните стойности могат директно да се отчетат в l/h без преизчисляване. Диапазонът на номиналните стойности е отпечатан върху ръкохватката;

– предварителната настройка може да се защити чрез пломбиране на блокиращия пръстен;

– настройката на помпата може да се оптимизира с помощта на дебитомер (напр. “OV-DMC 2”), който се свързва към тестовите точки за измерване на налягането на вентила. За тази цел напорната височина на помпата се намалява докато вентилите “Cocon QTZ” започнат да работят в контролируемия диапазон;

– регулиращият вентил “Cocon QTZ” е с линейна характеристична линия, която е особено предимство при работа със задвижващи устройства (електротермични или електромоторни), които също са с линейна характеристика. Вентилът може да се комбинира и с температурен регулатор.

Примери за употреба

Регулиране на таванно охлаждане
Регулиращият вентил “Cocon QTZ” се използва в системи за таванно охлаждане за хидравличен баланс на индивидуални охлаждащи модули и за темепературен контрол на помещението.

Когато участъци от системата са активирани или деактивирани, регулирането на останалите модули от охлаждащите тавани не се повлиява.

В показания пример, регулиращият вентил “Cocon QTZ” е монтиран на връщащата линия. Захранващата линия може да се изолира чрез монтиране на сферичен кран „Optibal “ на Oventrop. Стайните термостати и задвижващите устройства на Oventrop се използват за регулиране на стайната температура.

Регулиране на Fan-Coil
Хидравличният баланс на Fan-Coil елемент се гарантира при монтажа на регулиращ вентил “Cocon QTZ” в системата. Благодарение на високата ефективност на вентилите се постига добър термоконтрол на помещението дори в режим на частично натоварване. В този пример за употреба освен регулиращ вентил “Cocon QTZ”, са монтирани и сферични кранове, задвижващи устройства и стайни термостати на Oventrop.

Регулиране на еднотръбна отоплителна система
Хидравличният баланс на еднотръбна отоплителна система се постига чрез монтирането на регулиращи вентили “Cocon QTZ” на връщащата линия. В този пример, вентилът е оборудван с глава за ръчно регулиране за изолация на щранга.

Регулиране на конвектори
Регулирането на стайната температура и хидравличният баланс на отоплителна или охлаждаща система, оборудвана с конвектори, се гарантира при използване не регулиращи вентили “Cocon QTZ” с монтирани задвижващи устройства.

Фирма Oventrop ще вземе участие на Международния Технически Панаир – гр. Пловдив, който ще се проведе от 27.09.2010 до 02.10.2010. Ще се радваме да ни посетите в Палата 10, Щанд 10К2.

Повече информация за продуктите на фирма Овентроп може да откриете на www.oventrop.bg.

Може да харесате още...