Двукамерен котел BURNiT Combi DC-A за дървесни пелети или твърдо гориво

Красивата есен ни напомня, че е време да се погрижим за топлия уют през наближаващите студени дни. Възползвайте се от предложението ни:

Двукамерен котел BURNiT Combi DC-A за дървесни пелети или твърдо гориво от Sunsystem

Високоефективният двукамерен котел CombiBurn DC A е предназначен за отопление посредством изгаряне на дървесни пелети с помощта на интегрирана високоефективна горелка в долната камера на котела. Като алтернативни (резервни) горива може да се използват дърва, дървесни брикети и въглища, които се зареждат и изгарят в горната камера на котела.

Комплектът включва Двукамерен котел CombiBurn DC A , голерка CW A за дървесни пелети, бункер CW A и подвижен контейнер за пепел и сажди. Изпитан, съгл. Европейска норма EN – 303-5 клас 5.

Предимства:
– Екологичен и универсален;
– Дизайн с две горивни камери. Към долната камера е присъединена горелка за дървесни пелети. Двете горивни камери са разделени с метална скара. Резервното гориво (дърва с дължина до 50 см, дървени брикети или въглища) се зарежда върху металната скара в горната горивна камера;

– Функции на контролера: автоматизирано запалване и горивоподаване; вентилатор гарантиращ устойчива работа на горелката; самопочистваща функция на горелката, активираща се от 1 до 4 пъти на всеки 24 часа; автоматично отвеждане на пепелта в специално конструиран контейнер; управление на помпа за oтоплителна инсталация;
– Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода); Управление от външен стаен термостат; Таймер; Опция за ръчен режим -при изгаряне на дърва и/или въглища в горната камера;
– Две ревизионни врати улесняват почистването на димогарните тръби и горивните камери;
– Вграден транспортен шнек изхвърля остатъчните пепел и сажди в подвижен контейнер;
– Странично присъединяване на горелката и бункера към котела;
– Опция за монтаж по избор от ляво или отдясно на котела;
– Елементи за безопасност гарантират сигурната работа на котела. Горивният процес се контролира електронно чрез стъпково модулиране работата на горелката в съответствие с енергийните нужди и се поддържа в оптимален работен режим. Два независими термостата на котела (тип STB) и шнековия механизъм (биметален термостат настроен на 80°С) спират подаването на гориво в горлеката в случай на превишаване нормалния температурен режим.

Технически параметри: