Dynamic V8 от Dynamic Air Quality Solutions задава стандартите за по-чист и здравословен въздух


Dynamic V8 от Dynamic Air Quality Solutions задава стандартите за по-чист и здравословен въздух в помещенията, надминавайки всичко известно на пазара по отношение на контрола на замърсяването, поддръжката и общите разходи за притежание.

Dynamic V8 гарантира MERV ефективност от 15 (MERV е рейтингова система за ефективност на филтрите за пречистване на въздуха, разработена от американската ОВК асоциация, при която максималната ефективност е 16). Dynamic V8 премахва ултрафините частици, миризми, биологични вещества и замърсители в газовата фаза от рециркулирания вътрешен въздух и/или външния въздух за вентилация.

В допълнение, Dynamic V8 предлага осезаеми икономии на разходи, включително икономия на енергия (поради ниска устойчивост на статично налягане) и икономии от поддръжка (поради висок капацитет за задържане на прах).

Може да харесате още...