Ефективност на новите когенерационни централи NeoTower

NeoTower

Производителят на централи за комбинирано производство на електрическа енергия и топлина RMB/Energie е завършил тестове за ефективност и е пуснал цялата си гама от модели на централи за добавяне на до 40% водород към природния газ.

Възобновяемият, т.е. „зеленият“ водород се разглежда като една от бъдещите теми на енергийния преход. До края на 2021 г. се планира към конвенционален природен газ първоначално да се добавят до 10% водород.

За да отговори на тези бъдещи изисквания, RMB/Energie тества своите когенерационни централи относно пригодността им за добавяне на водород. Тъй като тези централи са много дългосрочна инвестиция, тестовете не бяха проведени за очакваната в момента степен на примес – до 10%, а по-скоро използваемостта беше тествана до по-високата степен на примес от 40%.

Резултатът беше положителен и без съществени промени в ефективността. Всички 15 когенерационни централи NeoTower на компанията вече са одобрени за експлоатация с квота от 40% водородна смес.

Може да харесате още...