pixel

ЕК: БЕХ отвори пазара на едро за ток

Териториалните ограничения, които разделят енергийните пазари по протежение на националните граници, ни пречат да постигнем истински европейски енергиен съюз. Днешното решение ще сложи край на тези ограничения в България и ще направи българския пазар на едро на електроенергия по-открит и прозрачен. Това обяви комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

Държавното предприятие БЕХ е историческият енергиен оператор в България. Комисията имаше опасения, че БЕХ може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени (т.е. нерегулирани цени) в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ДФЕС).

По-специално Комисията проучи клаузите на договорите за доставка на електроенергия, сключени между дъщерните производствени дружества на БЕХ и трети страни (напр. търговци), които налагат ограничения за това къде тези трети страни могат да препродават електроенергията, закупена от БЕХ, уточняват от пресслужбата на Европейската комисия.

За да отговори на опасенията на Комисията, БЕХ пое ангажимент да предлага определени количества електроенергия на независимо опериран пазар „ден напред“ на новосъздадена енергийна борса в България. Енергийните борси гарантират анонимното търгуване на електроенергия (т.е. продавачът не може да проследи електроенергията, която продава). Това предотвратява налагането от страна на продавача на териториални ограничения за препродажба.

За целта БЕХ ще създаде енергийна борса с помощта на независима трета страна, притежаваща експертен опит в тази област, и ще прехвърли контрола върху собствеността на новата енергийна борса на българското Министерство на финансите. Тези мерки ще гарантират независимостта на енергийната борса.

fakti.bg

Може да харесате още...