pixel

ЕК одобрява 3 милиарда евро германска държавна помощ за пренос на водород

European Commission

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е одобрила германска схема за държавна помощ в размер на 3 млрд. евро за подпомагане изграждането на инфраструктура за пренос на водород от възобновяеми източници до 2030 г. Така наречената Hydrogen Core Network (HCN) е планирана като гръбнак на тръбопроводите за водороден транспорт на дълги разстояния в Германия и част от гръбнака, свързващ няколко държави-членки на ЕС. Средствата ще бъдат използвани за пренасочване на съществуващи газопроводи и изграждане на нови заедно с компресорни станции.

Финансовият пакет ще бъде разпределен под формата на държавна гаранция, която ще бъде предоставена на операторите на водородни преносни системи (TSOs), които ще участват в изграждането и експлоатацията на HCN. Операторите на преносни системи, които ще бъдат избрани от германската държава, ще се ползват от по-изгодни заеми за покриване на първоначалните загуби във фазата на разгръщане на HCN.

Средствата ще бъдат разпределени от националната насърчителна банка Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) при собствени разходи за рефинансиране и под пазарните лихвени проценти. Отпуснатата сума съответства на допълнителните разходи за финансиране, които операторите на преносни системи биха понесли без държавната гаранция. Тя ще бъде изплатена за период, който приключва през 2055 г.

Снимка: Sébastien Bertrand

Може да харесате още...