pixel

ЕК одобрява плана на Италия за подпомагане на 4,6 GW нови възобновяеми енергийни източници

EnValue

Италия получи одобрението на Европейската комисия (ЕК) за мярка за държавна помощ, която ще подпомогне добавянето на 4 590 MW нов капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Схемата предвижда провеждане на конкурентни тръжни процедури в Италия за възлагане на двустранни договори за разлика (CfD) за всеки kWh електроенергия, произведена и подадена към мрежата от нови централи, работещи с технологии като геотермална енергия, офшорни вятърни централи (плаващи или стационарни), термодинамична слънчева енергия, плаваща слънчева енергия и морска енергия, както и биогаз и биомаса.

Проектите, които ще бъдат одобрени на търга, ще трябва да бъдат изпълнени за период от 31 до 60 месеца. Мярката за държавна помощ ще продължи до 31 декември 2028 г. и ще се финансира чрез такса, включена в сметките за електроенергия на крайните потребители.

В изявление на Комисията се казва, че тя е установила, че предложената схема е „необходима и целесъобразна за Италия, за да постигне европейските и националните цели в областта на климата“ и че нейните „положителни ефекти надвишават всяко потенциално нарушаване на конкуренцията и търговията в ЕС“.

Снимка: EnValue

Може да харесате още...