pixel

ЕК одобрява схема за възобновяеми енергийни източници и съхранение на енергия в Словения

REPower

В съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, Европейската комисия (ЕК) одобри схема за 150 млн. евро (161 млн. щатски долара) за Словения, която има за цел да подкрепи разширяването на производството на енергия от възобновяеми източници, на топлоенергията и на системите за съхранение на енергия.

Програмата ще предостави преки безвъзмездни средства в размер до 25 млн. евро на бенефициент, за да се ускорят инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници и съхранението на енергия. Помощта ще бъде отпусната не по-късно от 31 декември 2025 г.

REPower

 

ЕК заяви, че мярката е в съответствие с индустриалния план „Зелена сделка“ и подкрепя изпълнението на плана REPower на ЕС. Тя установи, че схемата е в съответствие с условията, определени в новата временна рамка за държавна помощ при кризи и преходи, приета от Комисията през март, за да се улеснят мерките, ускоряващи екологичния преход и намаляващи зависимостта от изкопаеми горива.

Снимки: European commission и Michael Mees

Може да харесате още...