pixel

ЕК представи Индустриален план за Зелената сделка

Green Deal

Европейската комисия представи своя Индустриален план за Зелената сделка (Green Deal Industrial Plan) в подкрепа на европейска индустрия с нулево нетно потребление и в отговор на подобни действия от страна на големи икономики като САЩ, които приеха Закон за намаляване на инфлацията.

Индустриалният план беше обявен миналия месец от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в реч на Световния икономически форум.

Както беше посочено по-рано, планът има четири стълба: опростена регулаторна среда, по-бърз достъп до финансиране, повишаване на уменията и отворена търговия за устойчиви вериги за доставки.

Като част от първия стълб Комисията ще представи Закон за промишлеността с нулево нетно потребление, в който ще се определят целите за промишления капацитет до 2030 г. и ще се ускори издаването на разрешителни.

Той ще бъде допълнен от Закона за критичните суровини, който има за цел да осигури достъп до необходимите материали, и от реформата на структурата на пазара на електроенергия, която ще бъде представена през март.

Що се отнася до финансирането, Комисията предлага допълнително адаптиране на правилата за държавна помощ. След нахлуването на Русия в Украйна беше приета кризисна рамка за правилата за държавните помощи.

Green Deal

Планира се и финансиране на равнище ЕС, за да се избегне фрагментирането на единния пазар. Комисията иска да използва възможностите, предоставени от REPowerEU, InvestEU и Фонда за иновации, заяви фон дер Лайен.

Тъй като ЕС се отърва от зависимостта си от руските изкопаеми горива по-бързо от очакваното, той може да пренасочи допълнителното финансиране по програмата REPowerEU, възлизащо на около 250 милиарда евро (272 милиарда щатски долара), към индустрии с нулево нетно потребление, добави председателят на ЕК.

В средносрочен план Комисията планира да предложи създаването на Европейски фонд за суверенитет като част от прегледа на многогодишната финансова рамка преди лятото на 2023 г.

Плановете за придобиване на умения включват създаването на академии за индустрии с нулево нетно потребление. Що се отнася до търговията, Комисията заяви, че ще продължи да развива мрежата на ЕС от споразумения за свободна търговия и други форми на сътрудничество, тъй като иска да направи така, че търговията да работи за екологичния преход.

Снимки: Stephanie Lecocq и Dati Bendo

Може да харесате още...