pixel

ЕК ще съди България и Румъния за нарушения в газовия сектор

Европейската комисия е на мнение, че България и Румъния все още не изпълняват изцяло правилата на пазара на природен газ в ЕС, поради което реши да се отнесе към Съда на ЕС. Това се казва в официално изявление на Комисията, публикувано днес.

Трансгранична търговия може да се извършва само ако всички участници на пазара имат равен достъп до газопреносните мрежи за снабдяване на потребителите, което изисква на пазара да се предлага максималният мрежов капацитет. От съществено значение е и на всички участници на пазара да се предоставя надеждна и прозрачна информация за капацитета на мрежата.

На практика неспазването на правилата на газовия пазар в ЕС от България и Румъния означава, че потребителите в тези държави-членки са лишени от възможността да получават оферти от други държави-членки, тъй като пазарите не са достатъчно интегрирани.

По-конкретно, Комисията смята, че в България и Румъния прекъсваем капацитет с възможност за обратно подаване (известно също като „обратен поток“) не се предлага във всички точки на междусистемно свързване. Въвеждането на обратен поток е от изключително значение за максималното оползотворяване на капацитета на мрежата. Прекъсваемият капацитет и краткосрочните услуги са жизнено важни за навлизането на нови доставчици на пазара.

В Румъния освен това операторът на преносната система (ОПС) не спазва изцяло изискванията на ЕС за прозрачност. Отсъствието на информация за свободния капацитет намалява конкурентоспособността на газовия пазар и затруднява достъпа на нови участници до отделните пазари.

publics.bg

Може да харесате още...